Zawierucha, K., Podkowa, P., Marciniak, M., Gąsiorek, P., Zmudczyńska-Skarbek, K., Janko, K., & Włodarska-Kowalczuk, M. (2018). Temperature (latitude) and nutrient (seabird guano) effects on limno-terrestrial Tardigrada (<em>Testechiniscus spitsbergensis</em> and <em>Pilatobius recamieri</em&gt;) body size. Polar Research, 37. Retrieved from https://polarresearch.net/index.php/polar/article/view/2668