ZAWIERUCHA, K.; PODKOWA, P.; MARCINIAK, M.; GĄSIOREK, P.; ZMUDCZYŃSKA-SKARBEK, K.; JANKO, K.; WŁODARSKA-KOWALCZUK, M. Temperature (latitude) and nutrient (seabird guano) effects on limno-terrestrial Tardigrada (<em>Testechiniscus spitsbergensis</em> and <em>Pilatobius recamieri</em&gt;) body size. Polar Research, v. 37, 1 Oct. 2018.