Zawierucha, Krzysztof, Paweł Podkowa, Martyna Marciniak, Piotr Gąsiorek, Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek, Karel Janko, and Maria Włodarska-Kowalczuk. 2018. “Temperature (latitude) and Nutrient (seabird Guano) Effects on Limno-Terrestrial Tardigrada (<em>Testechiniscus spitsbergensis</em> and <em>Pilatobius recamieri</Em&gt;) Body Size”. Polar Research 37 (October). https://polarresearch.net/index.php/polar/article/view/2668.