Gjelten, Herdis M., Øyvind Nordli, Ketil Isaksen, Eirik J. Førland, Pavel N. Sviashchennikov, Przemyslaw Wyszynski, Uliana V. Prokhorova, Rajmund Przybylak, Boris V. Ivanov, and Alexandra V. Urazgildeeva. 2016. “Air Temperature Variations and Gradients Along the Coast and Fjords of Western Spitsbergen”. Polar Research 35 (July). https://doi.org/10.3402/polar.v35.29878.